การแข่งขันงานมหกรรมความสามารถทางศิลปกรรม วิชาการและเทคโนโลยีของนักเรียน ระดับชาติ ประจำปีการศึกษา 2561

โพสต์26 ม.ค. 2562 02:13โดยSUMET RATPRACHUM   [ อัปเดต 5 เม.ย. 2562 05:45 ]
การแข่งขันงานมหกรรมความสามารถทางศิลปกรรม วิชาการและเทคโนโลยีของนักเรียน ระดับชาติ ประจำปีการศึกษา 2561 ในการประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น เมื่อวันที่  27 ธันวาคม พ.ศ. 2561 

Comments