การประกวดโครงการ KidBright: Coding at School for Teacher “KruKid Contest 2019"

โพสต์12 ก.ย. 2562 23:59โดยSUMET RATPRACHUM
นำเสนอโครงงาน สื่อการเรียนการสอน เรื่องการบริหารจัดการน้ำตามแนวพระราชดำริ การประกวดโครงการ KidBright: Coding at School for Teacher “KruKid Contest 2019"

     


Comments