กิจกรรม Microsoft #MakeWhatsNext – DigiGirlz

โพสต์30 มี.ค. 2562 01:21โดยSUMET RATPRACHUM   [ อัปเดต 30 มี.ค. 2562 01:21 ]
   “Microsoft #MakeWhatsNext – DigiGirlz 2019 Thailand” จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์ในการสร้างแรงบันดาลใจให้เด็กผู้หญิงสนใจในการเรียน STEM ผ่านการฝึกทักษะการโค้ดเบื้องต้นด้วยโปรแกรม Minecraft นอกจากนี้ยังจะได้รับฟังรุ่นพี่ผู้หญิงพูดคุยเกี่ยวกับงานด้าน Computer Science และการเตรียมตัวเพื่อเรียนในสายนี้ โดยงานจัดขึ้นในวันที่ 29 มีนาคม 2562 ณ บริษัท ไมโครซอฟท์ (ประเทศไทย) จำกัด ชั้น 38 อาคาร ซีอาร์ซี ออลซีซันส์เพลส ถ. วิทยุ เพลินจิต กรุงเทพฯ 
Comments