เกียรติบัตร /ผลงาน


อบรม สมศ.

โพสต์22 ก.ย. 2562 17:59โดยSUMET RATPRACHUM


โครงการการอบรมการจัดการเรียนการสอนโดยใช้การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV TELETRAINING)

โพสต์22 พ.ค. 2562 02:05โดยSUMET RATPRACHUM   [ อัปเดต 28 ธ.ค. 2562 20:36 ]


โครงการการอบรมการจัดการเรียนการสอนโดยใช้การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV TELETRAINING)
เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2562

อบรมครูระดับมัธยมศึกษาตอนปลายด้านปัญญาประดิษฐ์ (AI Education for Young Students)

โพสต์21 เม.ย. 2562 00:24โดยSUMET RATPRACHUM

อบรมครูระดับมัธยมศึกษาตอนปลายด้านปัญญาประดิษฐ์ 
(AI Education for Young Students) 
ณ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2562

ร่วมกิจกรรม #makewhatsnext

โพสต์7 เม.ย. 2562 00:54โดยSUMET RATPRACHUM   [ อัปเดต 28 ธ.ค. 2562 20:27 ]


ร่วมกิจกรรม #makewhatsnext 
29 มีนาคม 2562

เข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องการพัฒนากระบวนการเรียนรู้สำหรับนักเรียนในยุคดิจิทัล

โพสต์2 เม.ย. 2562 22:08โดยSUMET RATPRACHUM   [ อัปเดต 28 ธ.ค. 2562 20:19 ]

เข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องการพัฒนากระบวนการเรียนรู้สำหรับนักเรียนในยุคดิจิทัล
เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2562 ณ ห้องประชุมอัมพวัน โรงเรียนสิงห์บุรี

รางวัลครูดีของแผ่นดินขั้นพื้นฐาน

โพสต์29 ม.ค. 2562 21:31โดยSUMET RATPRACHUM   [ อัปเดต 29 ม.ค. 2562 21:32 ]


การอบรมบอร์ด Kidbright ม.เกษตรศาสตร์

โพสต์26 ม.ค. 2562 04:28โดยSUMET RATPRACHUM   [ อัปเดต 29 ม.ค. 2562 21:32 ]


การอบรมบอร์ด Kidbright ม.เกษตรศาสตร์
เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2561

คูปองครู การฝึกอบรมปฏิบัติการ ระบบสมองกลฝังตัว ด้วยไอโอที (IoT) Smart Farm เพื่อส่งเสริมสมรรถนะครูในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนสะเต็มศึกษา (STEM Education) ตอบสนอง Thailand 4.0

โพสต์26 ม.ค. 2562 02:47โดยSUMET RATPRACHUM

คูปองครู การฝึกอบรมปฏิบัติการ ระบบสมองกลฝังตัว ด้วยไอโอที (IoT) Smart Farm เพื่อส่งเสริมสมรรถนะครูในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนสะเต็มศึกษา (STEM Education) ตอบสนอง Thailand 4.0
18 - 19 สิงหาคม 2561

1-10 of 13