เข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องการพัฒนากระบวนการเรียนรู้สำหรับนักเรียนในยุคดิจิทัล

โพสต์2 เม.ย. 2562 22:08โดยสุเมธ ราชประชุม
เข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องการพัฒนากระบวนการเรียนรู้สำหรับนักเรียนในยุคดิจิทัล
เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2562 ณ ห้องประชุมอัมพวัน โรงเรียนสิงห์บุรี

Ċ
สุเมธ ราชประชุม,
2 เม.ย. 2562 22:08
Comments