เข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องการพัฒนากระบวนการเรียนรู้สำหรับนักเรียนในยุคดิจิทัล

โพสต์2 เม.ย. 2562 22:08โดยSUMET RATPRACHUM   [ อัปเดต 28 ธ.ค. 2562 20:19 ]
เข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องการพัฒนากระบวนการเรียนรู้สำหรับนักเรียนในยุคดิจิทัล
เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2562 ณ ห้องประชุมอัมพวัน โรงเรียนสิงห์บุรี

Ċ
SUMET RATPRACHUM,
2 เม.ย. 2562 22:08
Comments