อบรมครูระดับมัธยมศึกษาตอนปลายด้านปัญญาประดิษฐ์ (AI Education for Young Students)

โพสต์21 เม.ย. 2562 00:24โดยSUMET RATPRACHUM
อบรมครูระดับมัธยมศึกษาตอนปลายด้านปัญญาประดิษฐ์ 
(AI Education for Young Students) 
ณ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2562
Comments