หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 วิธีการทางประวัติศาสตร์ในการศึกษาเรื่องราวทางประวัติศาสตร์

กิจกรรมที่1 นักเรียนตอบคำถามต่อไปนี้

1. ทำไมต้องเรียนประวัติศาสตร์
2. ทำไมการเรียนประวัติศาสตร์จึงเป็นเรื่องน่าเบื่อ

สอนประวัติศาสตร์ภายใน 7 นาทีComments