คนทำงานไอที นอกจากเก่ง Coding แล้ว ต้องมีทักษะอะไรเพิ่ม?

โพสต์13 ม.ค. 2562 05:48โดยSUMET RATPRACHUM
จากการเก็บข้อมูลสถิติของแรงงานและตลาดแรงงานใน กลุ่มสายไอทีหรือเทคโนโลยี ในช่วงปี 2560 ที่ผ่านมาของ แมนพาวเวอร์กรุ๊ป ได้สรุปผลสำรวจพบว่า ตลาดมีความต้องการสูงและมีแนวโน้มเพิ่มมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง  อัตรารายได้สูง หากแรงงานสามารถทำงานได้ตามมาตรฐานที่หน่วยงานหรือองค์กรต้องการ

นอกจากนั้นแล้ว ในฝั่งของผู้ประกอบการหรือองค์กร แนะเพิ่มว่าบุคลากรในสายงานนี้ จำเป็นต้องมีทักษะในการสื่อสารให้ผู้อื่นเข้าใจได้ แม้เป็นภาษาหรือศัพท์ทางเทคนิค ต้องรู้จักอ่อนน้อม มีความอดทน เพราะเก่งงานอย่างเดียวอาจไม่พอ ต้องมี Service Mind พร้อมสนับสนุนการทำงานของฝ่ายต่างๆ ในองค์กร หากยึดถือ ปฏิบัติและปรับตัวได้ 

https://www.admissionpremium.com/it/news/4073
Comments