ภาพกิจกรรม


https://photos.app.goo.gl/BXNDxUeYqx7ZveB17
อบรม AI Education
20 เมษายน 62

https://photos.app.goo.gl/w3djZVzN9a87ScNE8
ประชุมจัดทำแผนปฏิบัติการ
28 มีนาคม 2562

https://photos.app.goo.gl/cCWuiHUHaGd2wCkZ8
การประชุมดิจิทัล
1 เมษายน 2562

https://photos.app.goo.gl/KJAcrRGncAdNAZce8
อบรมโครงการ depa YMSD
24-26 มกราคม 2562

https://photos.app.goo.gl/sCRxRvTUMQvPDqqJ7
รับการนิเทศสหวิทยาเขต
7 มกราคม 2562


https://photos.app.goo.gl/PKeZJT8EDmvV46HF8
กิจกรรม DigiGirlz 2019
29 มีนาคม 62

OLYMPUS DIGITAL CAMERA
กิจกรรมวันครู
16 มกราคม 2562

https://photos.app.goo.gl/Ezyhfc85RF2ZW4fa8
เขียนโปรแกรม Kidbright

https://photos.app.goo.gl/NahF7VjqizE3TsiG6
อบรม KidBright ม.เกษตรศาสตร์https://photos.app.goo.gl/8a3kyYGKU4HYG3rc9
ประชุมเชิงปฏิบัติการฯยุทธศาสตร์ชาติ
20 ธันวาคม 2561

https://photos.app.goo.gl/VohYmLqnGdtVMpcTA
ขยายผล EDUdigital 2019
7 เมษายน 2562

https://photos.app.goo.gl/DZ5CK4LtHsYRt3Q46
กิจกรรมการเรียนการสอนคอมพิวเตอร์
การทดสอบ

https://photos.app.goo.gl/hsWZzDzq734UjoWg9
แข่งโครงงานคอมพิวเตอร์
ระดับชาติ 26 ธันวาคม 61

https://photos.app.goo.gl/YNGLGhhPpS52Qp69A
จัดทำมายแมพ ม.4Comments