>> ประวัติส่วนตัว

ข้อมูลทั่วไป

ชื่อ: นายสุเมธ ราชประชุม
ที่อยู่ : โรงเรียนห้วยกรดวิทยา หมู่ 7 ต.ห้วยกรด อ.สรรคบุรี จ.ชัยนาท 17140
โทร : 0841106511
อีเมล์ : sumet@huaikrot.ac.th
วันเกิด  :  3 พฤศจิกายน 2532

การศึกษา

การศึกษา : ปริญญาตรี ครุศาสตร์บัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับ 1) ปี 2555
สาขาวิชา : คอมพิวเตอร์ศึกษา 

ประสบการณ์

2554 : ฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู โรงเรียนบ้านหนองลีวิทยา
2555 : ครูผู้ช่วย โรงเรียนห้วยกรดวิทยา

เกียรติบัตร /ผลงาน

แสดงบทความ 1 - 3 จาก 13 รายการ ดูเพิ่มเติม »

Comments