กิจกรรมล่าสุดของไซต์

22 เม.ย. 2562 20:00 สุเมธ ราชประชุม แก้ไข >> เมนูหลัก
22 เม.ย. 2562 19:59 สุเมธ ราชประชุม แก้ไข >> เมนูหลัก
21 เม.ย. 2562 00:24 สุเมธ ราชประชุม สร้าง อบรมครูระดับมัธยมศึกษาตอนปลายด้านปัญญาประดิษฐ์ (AI Education for Young Students)
21 เม.ย. 2562 00:24 สุเมธ ราชประชุม แนบ 2019_04_21 14_12 Office Lens.jpg กับ อบรมครูระดับมัธยมศึกษาตอนปลายด้านปัญญาประดิษฐ์ (AI Education for Young Students)
21 เม.ย. 2562 00:19 สุเมธ ราชประชุม แก้ไข ภาพกิจกรรม
21 เม.ย. 2562 00:19 สุเมธ ราชประชุม แก้ไข ภาพกิจกรรม
21 เม.ย. 2562 00:16 สุเมธ ราชประชุม แนบ IMG20190420085150.jpg กับ ภาพกิจกรรม
19 เม.ย. 2562 19:59 สุเมธ ราชประชุม แนบ คู่มือระบบดูแล.pdf กับ ระบบดูแลช่วยเหลือ (iCare)
11 เม.ย. 2562 23:45 สุเมธ ราชประชุม แก้ไข ระบบดูแลช่วยเหลือ (iCare)
11 เม.ย. 2562 23:44 สุเมธ ราชประชุม แก้ไข ระบบดูแลช่วยเหลือ (iCare)
11 เม.ย. 2562 23:43 สุเมธ ราชประชุม แก้ไข ระบบดูแลช่วยเหลือ (iCare)
11 เม.ย. 2562 23:40 สุเมธ ราชประชุม แก้ไข ระบบดูแลช่วยเหลือ (iCare)
11 เม.ย. 2562 23:38 สุเมธ ราชประชุม แก้ไข ระบบเยี่ยมบ้าน 62
11 เม.ย. 2562 23:38 สุเมธ ราชประชุม สร้าง ระบบเยี่ยมบ้าน 62
11 เม.ย. 2562 23:37 สุเมธ ราชประชุม แก้ไข ระบบดูแลช่วยเหลือ (iCare)
11 เม.ย. 2562 23:35 สุเมธ ราชประชุม แก้ไข ภาพกิจกรรม
11 เม.ย. 2562 23:35 สุเมธ ราชประชุม แนบ IMG20190328125750.jpg กับ ภาพกิจกรรม
11 เม.ย. 2562 23:25 สุเมธ ราชประชุม แนบ 10fastfingers.png กับ >> เมนูหลัก
11 เม.ย. 2562 22:07 สุเมธ ราชประชุม แก้ไข ภาพกิจกรรม
11 เม.ย. 2562 22:02 สุเมธ ราชประชุม แนบ SelfieCity_20190408075115_org.jpg กับ ภาพกิจกรรม
8 เม.ย. 2562 21:06 สุเมธ ราชประชุม แก้ไข กิจกรรมที่ 2 การสืบค้นความรู้จากแหล่งเรียนรู้และสารสนเทศ หรือจากการปฏิบัติ ทดลอง
8 เม.ย. 2562 21:06 สุเมธ ราชประชุม แนบ แบบบันทึกกิจกรรม 3.pdf กับ กิจกรรมที่ 2 การสืบค้นความรู้จากแหล่งเรียนรู้และสารสนเทศ หรือจากการปฏิบัติ ทดลอง
8 เม.ย. 2562 20:58 สุเมธ ราชประชุม แก้ไข กิจกรรมที่ 2 การสืบค้นความรู้จากแหล่งเรียนรู้และสารสนเทศ หรือจากการปฏิบัติ ทดลอง
8 เม.ย. 2562 20:55 สุเมธ ราชประชุม แก้ไข กิจกรรมที่ 2 การสืบค้นความรู้จากแหล่งเรียนรู้และสารสนเทศ หรือจากการปฏิบัติ ทดลอง
8 เม.ย. 2562 20:55 สุเมธ ราชประชุม แนบ 1. สะกิดให้ค้นคว้า.pdf กับ กิจกรรมที่ 2 การสืบค้นความรู้จากแหล่งเรียนรู้และสารสนเทศ หรือจากการปฏิบัติ ทดลอง

เก่ากว่า | ใหม่กว่า