กิจกรรมล่าสุดของไซต์

28 ธ.ค. 2562 20:36 สุเมธ ราชประชุม แก้ไข โครงการการอบรมการจัดการเรียนการสอนโดยใช้การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV TELETRAINING)
28 ธ.ค. 2562 20:27 สุเมธ ราชประชุม แก้ไข ร่วมกิจกรรม #makewhatsnext
28 ธ.ค. 2562 20:19 สุเมธ ราชประชุม แก้ไข เข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องการพัฒนากระบวนการเรียนรู้สำหรับนักเรียนในยุคดิจิทัล
28 ธ.ค. 2562 19:46 สุเมธ ราชประชุม แก้ไข การอบรม TEPE ออนไลน์
22 ก.ย. 2562 18:00 สุเมธ ราชประชุม แนบ cer_QA.jpg กับ อบรม สมศ.
22 ก.ย. 2562 18:00 สุเมธ ราชประชุม สร้าง อบรม สมศ.
22 ก.ย. 2562 17:58 สุเมธ ราชประชุม แก้ไข การประชุมเชิงปฏิบัติการเขียนแผนการจัดการเรียนรู้บูรณาการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
13 ก.ย. 2562 00:04 สุเมธ ราชประชุม แนบ โค้ดดิ้ง.jpg กับ "โค้ดดิ้ง"ภาษาที่ 3 ความฝัน ศธ.เด็กยุคดิจิทัล
13 ก.ย. 2562 00:04 สุเมธ ราชประชุม สร้าง "โค้ดดิ้ง"ภาษาที่ 3 ความฝัน ศธ.เด็กยุคดิจิทัล
13 ก.ย. 2562 00:00 สุเมธ ราชประชุม แนบ 69385464_402515040397825_9087640165379211264_o.jpg กับ การประกวดโครงการ KidBright: Coding at School for Teacher “KruKid Contest 2019"
13 ก.ย. 2562 00:00 สุเมธ ราชประชุม แนบ 69248715_402515117064484_4430175473523228672_o.jpg กับ การประกวดโครงการ KidBright: Coding at School for Teacher “KruKid Contest 2019"
13 ก.ย. 2562 00:00 สุเมธ ราชประชุม แนบ 69243361_402514997064496_7760385238148055040_o.jpg กับ การประกวดโครงการ KidBright: Coding at School for Teacher “KruKid Contest 2019"
13 ก.ย. 2562 00:00 สุเมธ ราชประชุม แนบ 68809567_402514980397831_796382559830278144_o.jpg กับ การประกวดโครงการ KidBright: Coding at School for Teacher “KruKid Contest 2019"
13 ก.ย. 2562 00:00 สุเมธ ราชประชุม สร้าง การประกวดโครงการ KidBright: Coding at School for Teacher “KruKid Contest 2019"
12 ก.ย. 2562 03:36 สุเมธ ราชประชุม แก้ไข การประชุมเชิงปฏิบัติการเขียนแผนการจัดการเรียนรู้บูรณาการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
12 ก.ย. 2562 03:35 สุเมธ ราชประชุม แนบ 043EDCEA-D63F-4A7E-9801-6FD41B931812.jpeg กับ การประชุมเชิงปฏิบัติการเขียนแผนการจัดการเรียนรู้บูรณาการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
12 ก.ย. 2562 03:34 สุเมธ ราชประชุม นำออกไฟล์แนบ 300A6B43-2D08-4CAC-990D-497DBDE35B7E.jpeg จาก การประชุมเชิงปฏิบัติการเขียนแผนการจัดการเรียนรู้บูรณาการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
12 ก.ย. 2562 03:33 สุเมธ ราชประชุม แนบ 300A6B43-2D08-4CAC-990D-497DBDE35B7E.jpeg กับ การประชุมเชิงปฏิบัติการเขียนแผนการจัดการเรียนรู้บูรณาการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
12 ก.ย. 2562 03:33 สุเมธ ราชประชุม สร้าง การประชุมเชิงปฏิบัติการเขียนแผนการจัดการเรียนรู้บูรณาการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
4 ก.ค. 2562 06:54 สุเมธ ราชประชุม แนบ iconweb.png กับ >> เมนูหลัก
22 พ.ค. 2562 02:05 สุเมธ ราชประชุม แนบ SharedScreenshot.jpg กับ โครงการการอบรมการจัดการเรียนการสอนโดยใช้การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV TELETRAINING)
22 พ.ค. 2562 02:05 สุเมธ ราชประชุม สร้าง โครงการการอบรมการจัดการเรียนการสอนโดยใช้การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV TELETRAINING)
21 พ.ค. 2562 03:25 สุเมธ ราชประชุม แก้ไข หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 วิธีการทางประวัติศาสตร์ในการศึกษาเรื่องราวทางประวัติศาสตร์
21 พ.ค. 2562 03:23 สุเมธ ราชประชุม แก้ไข หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 วิธีการทางประวัติศาสตร์ในการศึกษาเรื่องราวทางประวัติศาสตร์
21 พ.ค. 2562 03:22 สุเมธ ราชประชุม แก้ไข ประวัติศาสตร์ ม.3

เก่ากว่า | ใหม่กว่า